Eva Olofsson

Eva Olofsson är en svensk bildkonstnär, född 1977 och verksam i Göteborg. Evas målningar bjuder ofta på de små vackra detaljer som vårt universum förmedlar varje dag men vilka kan vara svåra att upptäcka vid ett första ögonkast. Den dramatiska naturen fylld av liv är hennes källa till inspiration och de komponenter som gör hennes kreativa sinne till ett unikt möte med penseln. 

Take Me Higher
26 000 kr
Sommardag
26 000 kr
Sweet as Honey
19 000 kr
Open up to Me
24 000 kr
A New Chapter
19 000 kr
I`m in the Corner
34 000 kr
That Evening
24 000 kr
Nya Möjligheter
34 000 kr
Eva O II
24 000 kr
Back in the Field
36 000 kr

EVA OLOFSSON 

Evas måleri kännetecknas av ett egenartat uttryckssätt som får sin tyngd i den speciella blandteknik som hon använder sig av. I Evas verk kan du ständigt finna nya detaljer vilka har arbetats fram genom att lager lagts på lager. Färgerna flödar och skapar en melodi genom hela måleriet.

Som den kreativa själ hon är, målar Eva alltid på intuition till sista penseldraget och det finns aldrig en klar bild över hur verket skall komma att se ut, detta bjuder betraktaren av hennes verk på en magisk resa genom en värld full av ögonblick.