Ewa-Mari Johansson

Ewa-Mari Johansson

Ewa-Mari Johansson är utbildad i New-York, hennes mentor var Time-Life fotografen Arnold Eagle som sedermera arbetade med Man Ray.

Under sina tjugofem år som yrkesverksam fotograf i New-York och Milano, har hon utforskat den kvinnliga kroppens styrka och sökt den själ som döljer sig i en människas uttryck, och i rummen där den varit. Fotografierna blir geometriska meditationer där kropp och form smälter sammani en lek med volymer. Detta arbete har resulterat i ett flertal olika utställningar som omnämnts i internationell press.

Fragments I
5 900 kr
Fragments II
5 900 kr