Johannes Nielsen

                                           

 född 1979 i Falkenberg

Johannes Nielsen är född och uppvuxen i Falkenberg, men bor idag i Beijing, Kina. I hans konst ställs vi inför mänskliga gestalter och hästar i brons, mer eller mindre frigjorda från verkligheten och i varierande grad av förstörelse.

Rythm of Silence
Kontakta oss
Empty Path #2
32 000 kr
Northern Resonance
Kontakta oss
Explosive Dreams
32 000 kr
Touch
18 000 kr
Destination Unknown I
Kontakta oss
Smile
14 000 kr
Destination Unknown V
Kontakta oss
Silence
10 000 kr

                                             

"Jag har alltid fascinerats av kroppen, både som en yttre form men också som ett inre väsen. Som jag ser det så kan vi uppleva vår kropp på två olika sätt. Den ena är genom sinnena, som till exempel, syn och beröring. Det andra är när vi stänger ögonen. Med ögonen stängda ser vi inte längre konturen av oss själva, istället är det upplevelsen som definierar vår existens.   

När jag skulpterar är jag inspirerad av erfarenheter av min kropp då mina ögon är slutna. Resultaten är små ögonblick, en insikt om vem jag är både inom och utanför min fysiska form. Jag vill på något sätt fånga den förnimmelsen och skulptera det till en fast form - till något som inte förändras, till kroppen jag inte kan se. Jag gör det så att jag kan återvända till denna upplevelse om och om igen. På så sätt tar jag någon form av kontroll, över något som konstant verkar vara i förändring. Slutligen, genom att modellera upplevelserna av mig själv till en skulptur kan jag inte bara se och beröra dem, men också dela dem med andra."