Pall Solnes

Pall Solnes

Born in Akureyri, Iceland 1953

Det är lätt att uppfatta Páll Sólnes’ bilder som landskap.

Ett landskap har inte bara med geografi att göra, det är inte nödvändigt en viss plats utan kan också vara inre världar och spår av intryck. Färgen har ett eget liv och förmåga att väcka till liv, en egen skapande kraft som får nya sammanhang att uppstå. Färgens förhållande till landskapet hos Páll Sólnes är inte avbildande. Snarare rör han sig vid gränsen mellan landskapet och de rumsliga möjligheter som uppstår ur färgernas egen dynamik. Man kan också se hans målningar som kompositioner i färg med inströdda associationer till natur och landskap. Vi anar himlar, vatten, kullar, fält och vegetation, men bilderna kommer aldrig över gränsen att verkligen avbilda något bestämt.

”Erik Rynell”


Utan titel I
Kontakta oss
Utan titel II
Kontakta oss
Utan titel III
5 900 kr
Utan titel V
Kontakta oss
Utan titel IX
Kontakta oss
Utan titel X
9 000 kr
Utan titel XIV
Kontakta oss
Utan titel XV
32 000 kr
Utan titel XVI
Kontakta oss
Abstract Landscape
Kontakta oss

Training

The Danish Academy of Fine Arts School of Design 1978–82

Studies of classic drawing at New Carlsberg Glyptotek 1974–76

Studies of Litterature at The University of Copenhagen 1974–78