• Välkommen till konsten – Båstad
+ Snabba leveranser + Fri frakt (gäller ej skrymmande)

Köpvillkor

Köpvillkor

Kontakta oss gärna om du har några frågor om köp via Galleri Blå:
[email protected]
0706-63 64 60

BETALNING

Betalningen sker via betalningsleverantören PayPal eller Klarna. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan erbjudas genom Klarna Checkout är: Faktura, Kortbetalning, Delbetalning, Kontokredit och Direktbetalning via bank.

Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen. Har du frågor gällande betalningen bör du i första hand kontakta Klarna. Klicka här för kompletta villkor gällande Klarna Checkout.

LEVERANS 

Vi kontaktar dig för att komma överens om hur ditt konstverk ska levereras på bästa sätt.

Vid köp av oinramade grafiska blad erbjuder vi fri frakt över hela Sverige.

Vid tunga eller skrymmande paket kan en fraktavgift tillkomma, vilket vi lämnar offert på innan det skickas till dig.

Alternativt kan avhämtning ske i Galleriet.

KÖPVILLKOR 

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Köpvillkor”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.galleribla.se och därtill hörande sidor, (”Galleri Blå”). Avtal ingås mellan dig och Galleri Blå, organisationsnummer 556873-4916. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Galleri Blå.

1.2
Galleribla.se är en certifierat e-handel/marknadsplats och följer regler samt föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Galleri Blå måste Du ha fyllt 18 år. Galleri Blå accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Galleri Blå förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Galleri BLÅ reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Galleri Blå, exempelvis fel i produktbeskrivning eller annan specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om ett konstverk finns i lager. Galleri Blå har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Galleri Blå naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Galleri BLÅ fortsätter med beställningen. Galleri BLÅ kan inte garantera att bilderna på konstverken återger konstverkets exakta utseende eller skick. Galleri Blå ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

1.5
Galleri Blå, samt allt innehåll på sidan som inte ägs av tredje part, ägs av Galleri Blå. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Galleri Blå.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Galleri Blå måste Du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder Du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Galleri Blå Integritetspolicy.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Galleri BLÅ och betalningen sker via Klarna eller PayPal. Se fullständiga villkor för Klarna Checkout här

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Konstverk som finns till försäljning levereras normalt inom det antal arbetsdagar som överenskommes mellan köparen och Galleri Blå. (Bland annat kan leveranstider styras av beställning av material och produktion av ramar till verken). 5.2
Oavsett leveranssätt ska konstverket tas emot eller hämtas av den som gjort köpet personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du blir alltid meddelad om datum och tid för leverans.

7. GARANTI OCH REKLAMATION

7.1
Konsten som presenteras på Galleri Blå består av hantverksmässigt framställda konstverk och/eller konsthantverk som kan ha normal och olika ålderspåverkan. Ett unikt konstverk som är målat kan ha ojämnheter i färgpåläggning som inte är ett fel utan faller under konstnärlig frihet. Du förstår och accepterar att färgerna i konsten som presenteras på Galleri Blå kan se olika ut på olika skärmar och kan därmed skilja sig mot färgåtergivningen i verkligheten.

8. LÄNKAR

8.1
Galleri BLÅ kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Galleri Blå kontroll, och webbplatser utanför Galleri Blå kontroll kan länka till Galleri Blå. Även om Galleri Blå försöker säkerställa att Galleri Blå enbart länkar till webbplatser som delar Galleri Blå personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Galleri Blå inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

9. FORCE MAJEURE

9.1
Galleri Blå ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Galleri Blå inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Galleri Blå dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Galleri Blå rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

10.1
Galleri BLÅ förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Köpvillkor kommer att publiceras på Galleri BLÅ. Ändringar gäller från det att Du har accepterat köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Galleri Blå). Galleri Blå rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Galleri BLÅ regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Köpvillkoren.

11. OGILTIGHET

11.1
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Galleri BLÅ.

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Galleri Blå, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se.

Vid eventuell tvist följer Galleri Blå beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.

Datum: 2020-02-20, Galleri Blå