Sommarutställning 19 juni-8 augusti

Klänning m blommor
Kontakta oss
Sommargylling
2 800 kr
Hökuggla
3 000 kr
Jorduggla
3 000 kr
Grönfink
1 700 kr
Gulsparv
1 700 kr
Havsörn
6 000 kr
Fjälluggla
5 000 kr
Gråspett
3 200 kr
Pelargonier
10 000 kr
Blåmes
2 400 kr
Kungsfiskare
2 400 kr
Skärfläcka
2 400 kr
Torso på fot
Kontakta oss
Julia
Kontakta oss
Morgonrodnad
6 500 kr
Byn på Slätten
6 500 kr
Gråväder
6 500 kr
Slättlandskap
6 500 kr
Tidig Vår
3 500 kr
Bofink
Kontakta oss
Spillkråka
2 800 kr