Sommarutställning 19 juni-8 augusti

Blåmes
2 400 kr
Sommargylling
2 800 kr
Hökuggla
3 000 kr
Jorduggla
3 000 kr
Grönfink
1 700 kr
Gulsparv
1 700 kr
Havsörn
6 000 kr
Fjälluggla
5 000 kr
Gråspett
3 200 kr
Kungsfiskare
2 400 kr
Skärfläcka
2 400 kr
Spillkråka
2 800 kr
Torso på fot
5 000 kr
Julia
12 000 kr
Hemtrakter
9 500 kr
Morgonrodnad
6 500 kr
Byn på Slätten
6 500 kr
Gråväder
6 500 kr
Slättlandskap
6 500 kr
Tidig Vår
3 500 kr
Bofink
1 700 kr
Pelargonier
10 000 kr