Sommarutställning 19 juni-8 augusti

Spillkråka
2 800 kr
Skärfläcka
2 400 kr
Hökuggla
3 000 kr
Jorduggla
3 000 kr