I lager.

Fjällripa

2 600 kr

litografi, 31x43 cm, upplaga 290 ex, av Karl Mårtens

Hökuggla
3 000 kr
Bofink
1 700 kr
Biätare
2 400 kr
Spillkråka
2 800 kr
Skärfläcka
2 400 kr