I lager.

Bok

350 kr
CITAT OCH TEXTER: SACKARIAS LUHANKO, NICLAS ZANDER, ALICIA AGNESSON, CECEE ROWLAND-HUSS,  SARA MEIDELL, JANNINE RIVEL, BILL OLSSON, STEFAN ERIKSSON, MICKE LÖNNGREN
ÖVERSÄTTNINGAR: CECCE ROWLAND-HUSS
FOTOGRAFER: MATS BOUSSARD, HANNAH LUHANKO EHRLUND, SACKARIAS LUHANKO, STEFAN RAABE, ALICIA AGNESSON, CECEE ROWLAND-HUSS,  CHRISTINE BRORSSON, MICKE LÖNNGREN, RONNIE GAVELIN, PETER ODSSON
GRAFISK FORM & ORIGINAL: STEFAN RAABE
FAKTOR: ROCCO GUSTAFSSON
TRYCK: PRINTON
ISBN978-91-519-7457-5 │ STEFAN RAABE AB
© 2020 SACKARIAS LUHANKO │ STEFAN RAABE AB
Faces III
5 000 kr
Faces
2 100 kr
Faces IV
5 000 kr
Faces VII
5 000 kr
Oceans I
8 000 kr
Faces V
5 000 kr