I lager.

Påståendet

3 800 kr

Pigment print, 63x51 cm, upplaga 95 ex

av Mats Åkerman

Amazoner
4 200 kr
Monikas Vals
2 400 kr
Blåmes
2 400 kr
Skärfläcka
2 400 kr
Marilyn II
9 900 kr